Screen Shot 2020-11-02 at 21.10.32.png

рке/erc

YouTube Channel

Следете не на YouTube

АКТУЕЛНО

Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија

12.12.2020

Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала

12.12.2020

Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала

12.12.2020

КАЛЕНДАР НА

АКТИВНОСТИ

15.10.2020

ОБЈАВА НА РЕДОВНА СЕДНИЦА

83-ТА СЕДНИЦА НА РКЕ ОДРЖАНА НА 15.10.2020 ГОДИНА

woman-pumping-gasoline-fuel-car-gas-stat

ШТО РЕГУЛИРАМЕ

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ТОПЛИНСКА
ЕНЕРГИЈА
ПРИРОДЕН
ГАС
НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ
ВОДНИ
РЕСУРСИ
ОТПАД
pejzaz-01.png

ПОТРОШУВАЧИ

ПРАВА
ОБВРСКИ
КОЈ МЕ ШТИТИ?
ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА
ПРЕТСТАВКИ И ПРЕДЛОЗИ
ПОСТАВИ
ПРАШАЊЕ
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР БС 95
58.5 ден/л
ЕУРОСУПЕР БС 98
60.5 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 
50.5 ден/л
ЕКСТРА ЛЕСНО 1(ЕЛ-1) 
50 ден/л
МАЗУТ М-1 HC 
26.938 ден/кг
Домаќинства
ЕДНОТАРИФНО мерење 
4.77 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)
5.95 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)
2.99 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ
≤ 50 MW 
8.9 €центи/
kWh
КАЛКУЛАТОР ЗА ПРЕСМЕТКА НА НАДОМЕСТОК ЗА ЕЛЕКТРИЧНА И
ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ДОМАЌИНСТВА
Висока/Ниска тарифа
Средна тарифа

Потрошени kWh во
активна висока тарифа (АВТ)

 

Потрошени kWh во
активна ниска тарифа (АНТ)

ПРЕБАРУВАЊЕ
ЛИЦЕНЦИ
ОДЛУКИ
Одбери енергенс
Одбери дејност
За период
Од
До
 

Ул. Македонија бр.25,

Палата Лазар Поп Трајков, 6-ти спрат, 1000 Скопје,

Република Северна Македонија

Централа: 02/ 3233 580; 02/ 3254 010

Факс: 02/ 2556 004; 02/ 3233 586

Е-пошта: erc@erc.org.mk,

voda@erc.org.mk,
potrosuvaci@erc.org.mk

Најчесто поставувани прашања

Политика за приватност

Политика за колачиња

Закон за енергетика

Закон за утврдување на цени на воднитe услуги

РКЕ

ОСНОВАЊЕ

СОСТАВ И СТРУКТУРА НА РКЕ
Претседател и членови
Организациона поставеност

Организациска структура

 

НАДЛЕЖНОСТИ
Регулирање на дејностите
Работење и донесување на одлуки
Финансирање на РКЕ
Одговорност на РКЕ

 

МЕЃУНАРОДНИ АКТИВНОСТИ

Одбор на регулатори на енергетската заедница

Совет на европските регулатори за енергетика

Регионална асоцијација на енергетски регулатори

Европски интеграции

Импламентација на проекти
 

ISO СТАНДАРДИ - ПОЛИТИКА

РЕГУЛАТИВА

Законски акти

 

Внатрешни организациони акти

 

ЦЕНИ

Електрична енергија

Природен гас

Топлинска енергија

Нафта и нафтени деривати

Обновливи извори

Водни извори

Отпад


ЛИЦЕНЦИ
Постапка

Обрасци
Надоместок за издавање лиценца
Издадени лиценци
Соопштенија

Предлог-одлуки

Прашања и одговори

 

МОНИТОРИНГ
Вовед

Подзаконски акти

Обрасци за доставување на податоци и информации

Интернет платформа

Извештаи и анализи на РКЕ

ЕНЕРГЕНСКИ

EЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Подзаконски акти

Правилници за цени
Тарифни системи
Правила за снабдување
Пазарни правила
Мрежни правила
Одлуки за цени и тарифи
Пазар на електрична енергија

Лиценци

ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

Подзаконски акти

Правилници за цени
Тарифни системи
Правила за снабдување
Пазарни правила
Мрежни правила
Одлуки за цени и тарифи
Пазар на топлинска енергија

Лиценци

ПРИРОДЕН ГАС

Подзаконски акти

Правилници за цени
Тарифни системи
Правила за снабдување
Пазарни правила
Мрежни правила
Одлуки за цени и тарифи
Пазар на природен гас

Лиценци

НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

Подзаконски акти

Одлуки за цени

Пазар на нафта и нафтени деривати

Лиценци

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ

Подзаконски акти

Привремен статус на повластен производител

Повластен производител

Регистар на повластени производители

Прегледи

Лиценци

ВОДНИ УСЛУГИ

Подзаконски акти

Одлуки за тарифи

Даватели на водни услуги

Известувања

Лиценци

 

ОТПАД

Подзаконски акти

Одлуки за тарифи

Даватели на услуги

Известувања

Лиценци

ПОТРОШУВАЧИ

Права

Обврски

Заштита

Заштеда

Прашања и претставки

Спорови

ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ

Години


ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА
Соопштенија и изјави
Проекти
Кариера во РКЕ
Известувања од компании
Информации од јавен карактер
Прашања и одговори
Огласи

ЛИНКОВИ

ПОСТАВИ ПРАШАЊЕ

АРХИВА

КОНТАКТ

© 2021 Регулаторна комисија за енергетикаи водни услуги на Република Северна Македонија

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now